wholesale jerseys

Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32

Home/Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32

Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32

Bài viết này của chúng tôi sẽ tổng hợp các mẫu thiết kế nhà sẽ có mặt trong dự án Nam 32. Những mẫu thiết kế nhà mới nhất của dự án sẽ liên tục được cập nhật để gửi tới quý khách hàng.

Mẫu nhà phố 72m2

Mặt bằng tầng 1  Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32 tang 1

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2  Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32 tang 2

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 3  Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32 tang 3

Mặt bằng tầng 3

Mặt bằng tầng tum  Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32 tum 1

Mặt bằng tầng tum

Mẫu nhà phố 106m2

Mặt bằng tầng 1  Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32 tang 1

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2  Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32 tang 2

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 3  Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32 tang 3

Mặt bằng tầng 3

Mặt bằng tầng tum  Những mẫu thiết kế nhà trong dự án Nam 32 tum

Mặt bằng tầng tum

2017-08-08T05:56:00+00:00