wholesale jerseys

Thêm email của chúng tôi vào danh bạ

Home/Thêm email của chúng tôi vào danh bạ
Thêm email của chúng tôi vào danh bạ 2017-06-26T23:42:27+00:00

Bạn cần thêm email của chúng tôi vào danh bạ để đảm bảo nhận được những cập nhật từ chúng tôi về thông tin mà bạn quan tâm

 

Vui lòng​ làm theo chỉ dẫn bên dưới cho Gmail:

 

1. Trong hộp thư đến của bạn, tìm kiếm email gửi từ info@haiphatinves.com

2. Kéo email đó vào mục “Primary” như hình bên dưới.

 

Thêm email của chúng tôi vào danh bạ primary1

3. Bạn sẽ nhìn thấy rằng email của chúng tôi sẽ nằm trong hộp thư đến của bạn ở mục “Primary” trong tương lai!

​4. Với những nền tảng email khác như (Yahoo, AOL, Hotmail, …) vui lòng thêm chúng tôi vào trong danh bạ của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp, có thể bấm vào đây để nhận được trợ giúp (dùng google dịch bởi vì nó là tiếng Anh)